نویسنده = الیاس افرا
تعداد مقالات: 6
1. بررسی خواص کاغذ و نانوکاغذ آبگریز با استفاده از سیلان

دوره 35، شماره 1، بهار 1399

10.22092/ijwpr.2020.127196.1563

حسین یوسفی؛ الیاس افرا؛ داود رسولی؛ مهدی مشکور


2. اثر پوشش‌دهی کاغذ ‌بسته‌بندی با کمپلکس پلی‌لاکتیک‌اسید-کیتوزان و پلی‌لاکتیک‌اسید- نانو کیتوزان

دوره 34، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 507-519

10.22092/ijwpr.2020.128661.1585

علی قاسمیان؛ خدیجه آرمند؛ الیاس افرا؛ احمد رضا سرائیان؛ مینا سالاری


3. بررسی مقایسه‌ایی خواص ضد‌میکروبی نانو‌کامپوزیت سلولز- نقره و فیلم نانو‌سلولز پوشش‌دهی شده با نانو‌نقره

دوره 31، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 541-556

10.22092/ijwpr.2016.106597

مهدیس شفاعی؛ الیاس افرا؛ علی قاسمیان؛ محمد رضا دهقانی فیروزآبادی؛ پونه ابراهیمی