نویسنده = سعید خجسته خسرو
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر نانو ولاستونیت بر مقاومت به آتش و چسبندگی پوشش آکریلیک پایه آب در سطح چوب

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 166-178

10.22092/ijwpr.2018.114552.1429

حسین رنگ آور؛ سعید خجسته خسرو؛ مسعود تقی پور جاوی


3. بررسی تأثیر روش پوشش دهی سطح چوب با شفاف‌پوشه‌ها بر مقاومت چسبندگی پوشش به سطح چوب

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 248-260

10.22092/ijwpr.2016.105773

محمد غفرانی؛ زهرا محمد مرادی؛ سعید خجسته خسرو


4. تأثیر نانو ذرات اکسید روی بر تغییر رنگ و مقاومت چسبندگی پوشش پلی‌اورتان به سطح چوب

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 690-704

10.22092/ijwpr.2015.101482

سعید خجسته خسرو؛ محمد غفرانی؛ مرتضی گنجایی ساری


5. بهبود ثبات ابعادی و خواص مکانیکی تخته‌های چوب گچ با افزودن سیمان سفید

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 132-143

10.22092/ijwpr.2015.11900

سعید خجسته خسرو؛ حسین رنگ‌آور؛ محمد حسن پایان؛ سید مهدی سیدی