نویسنده = محمد ظفری سرموری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر بازآسیاب بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فرآورده مرکب چوب پلاستیک ساخته‌شده با پلی‌اتیلن سنگین

دوره 32، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 402-410

10.22092/ijwpr.2017.107141.1356

محمد ظفری سرموری؛ سعید رضا فرخ پیام؛ احسان صانعی سیستانی؛ محمد شمسیان