نویسنده = مهران روح نیا
تعداد مقالات: 5
1. برآورد غیرمخرب مقاومت خمشی و مقایسه با مقاومت خمشی استاتیک در چوب دو گونه کاج و راش

دوره 34، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 157-166

10.22092/ijwpr.2019.125019.1519

شهرزاد عمرانی قهجاورستانی؛ امیر لشگری؛ مهران روح نیا


2. مقایسه پارامترهای سفتی دو نوع نخل خرما به روش غیر مخرب

دوره 33، شماره 1، بهار 1397، صفحه 133-141

10.22092/ijwpr.2018.110641.1411

محمد علی سعادت نیا؛ نوشین ستاری؛ مهران روح نیا؛ محسن بهمنی