نویسنده = حسین رسالتی
تعداد مقالات: 25
1. اثر نوع پوشش و گراماژ کاغذ چاپ و تحریر بر زاویه تماس قطره آب طی زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1399

10.22092/ijwpr.2020.128651.1597

روزبه اسدی خوانساری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین رسالتی


2. تأثیر فرمولاسیون‌های مختلف پوشش‌دهی بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و نوری کاغذ حاصل از خمیر کاغذ رنگبری شده CMP

دوره 34، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 193-204

10.22092/ijwpr.2019.125600.1531

علی برزن؛ حسین رسالتی؛ علی قاسمیان؛ احمدرضا سرائیان؛ قاسم اسدپور


4. بررسی تأثیر pH در عملکرد آنزیم سلولاز بر خواص خمیرکاغذ OCC

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 381-390

10.22092/ijwpr.2018.121405.1470

قاسم اسدپور؛ هادی بروشکیان؛ حسین رسالتی


5. بررسی تأثیر مدیریت زباله‌های آنیونی از طریق خارج‌سازی و خنثی‌سازی مواد محلول و کلوئیدی (DCS) بر ویژگی‌های خمیر و کاغذCMP

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 323-336

10.22092/ijwpr.2018.106563.1347

مقدسه اکبری؛ حسین رسالتی؛ احمد رضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی فیروز آبادی


8. تأثیر سطح مصرف آلوم – روزین کاتیونی بر ویژگی‌های کاغذ تهیه‌شده از بازیافت کناره‌بری ورقه‌های سفید

دوره 32، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 238-250

10.22092/ijwpr.2017.109581

فاطمه ناییجیان؛ حسین رسالتی؛ حمیدرضا رودی؛ حسین جلالی ترشیزی؛ کمال پیرمرادیان


12. بهبود خواص مقاومتی کاغذ چاپ و تحریر با استفاده از پرکننده کربنات کلسیم اصلاح شده با نشاسته کاتیونی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 515-525

10.22092/ijwpr.2014.8483

مقدسه اکبری؛ نادیا کبودی ترابی؛ حسین رسالتی؛ قاسم اسدپور اتویی؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی


14. تأثیر اصلاح الیاف با روش پیوندزنی بر خواص مقاومتی خمیرکاغذ CMP

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 24-34

10.22092/ijwpr.2013.3071

ایمان رشیدی جویباری؛ محمد آزاد فلاح؛ یحیی همزه؛ حسین رسالتی؛ سعید مهدوی


15. بررسی تغییرات بیومتریک الیاف در راستای طول ساقه‌گندم رقم زاگرس از دیدگاه کاغذسازی

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 545-555

10.22092/ijwpr.2012.116218

سعید کامرانی؛ احمدرضا سرائیان؛ حسین رسالتی؛ علی قاسمیان


21. جوهرزدایی آنزیمی‌کاغذ روزنامه باطله در مقایسه با روش شیمیایی متداول

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 223-233

10.22092/ijwpr.2010.117292

ایمان اکبرپور؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان


23. بررسی تاثیر آنزیم زایلاناز در ویژگی‌های نوری خمیر کرافت باگاس در رنگبری ECF

دوره 24، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 295-306

10.22092/ijwpr.2009.117387

حسین رسالتی؛ مرتضی عبدالله بیک مرندی؛ احمدرضا سرائیان


24. بررسی ویژگیهای خمیرکاغذ تولید شده به روش سودا-آنتراکینون از ساقه کلزا

دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 69-79

10.22092/ijwpr.2009.117357

سید محمد مظهری موسوی؛ سعید مهدوی؛ سید ضیاء الدین حسینی؛ حسین رسالتی؛ حسین یوسفی


25. بررسی تولید خمیر کاغذ از کاه گندم به روش حلال آلی

دوره 3، 6- شماره 183، پاییز 1377، صفحه 78-160

10.22092/ijwpr.1998.117481

سعید مهدوی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین رسالتی؛ عباس فخریان روغنی