دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
فراورده های مرکب چوب
اثر افزودن چند ماده گرافیت‌پایه به چسب اوره فرم‌آلدهید در خواص حرارتی و مکانیکی تخته فیبر نیمه‌سنگین (MDF)

رضا جزایری؛ سعید کاظمی نجفی؛ حبیب الله یونسی

دوره 38، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 100-113

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.354899.1687

چکیده
  در این پژوهش هدف استفاده از گرافیت و گرافیت ‌اصلاح‌شده به عنوان افزودنی ‌چندمنظوره در رزین اوره فرم‌آلدهید جهت ‌ارتقاء خواص ‌تخته فیبر نیمه‌سنگین (MDF) بود. بدین‌منظور گرافیت انبساط‌یافته (EG) از گرافیت (G) به روش Tsai و همکاران (2011) تولید شد. سپس بوسیله فرآیند ‌بین‌لایه‌ای با منگنز دی‌اکسید با روش Schwarz و همکاران (1995) اصلاح و به MnO2-EG ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
اثر تیمار حرارتی و اشباع با اسید بوریک در ویژگی‌ها و مقاومت به آتش چوب صنوبر و کاج رادیاتا

رضا جزایری؛ رضا حاجی‌حسنی؛ صدیقه نظری

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 75-86

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.354896.1686

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه ارزیابی اثر تیمار آب‌گرمایی به همراه اسیدبوریک بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی و مقاومت به آتش چوب دو گونه صنوبر (Populus nigra) و کاج رادیاتا (Pinus radiata) بود. در این مطالعه برای تیمار آب‌گرمایی از دو زمان 60 و 90 دقیقه با دو درجه حرارت ○C150 و ○C180 و برای تیمار اشباع از اسید بوریک با غلظت‌های 1, 3 و 5 درصد محلول در آب استفاده ...  بیشتر

تاثیر گرافیت اصلاح‌شده در انتشار فرمالدهید از تخته فیبر نیمه سنگین (MDF)

رضا جزایری؛ سعید کاظمی نجفی؛ حبیب الله یونسی؛ ابوالفضل کارگرفرد

دوره 35، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 348-361

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2020.343601.1624

چکیده
  در این تحقیق اثر گرافیت و دو ماده گرافیتی اصلاح‌شده در کاهش انتشار فرم‌آلدهید تخته فیبر نیمه‌سنگین (MDF) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور گرافیت انبساط‌‌یافته (EG) از گرافیت (G) و گرافیت انبساط‌‌یافته اصلاح‌شده (MnO2-EG) از طریق فرآیند اینترکالیشن گرافیت انبساط‌‌یافته با دی اکسید منگنز تولید گردیدند. آزمونهای تعیین ویژگیهای ملکولی ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از ساقه بوته گل محمدی

ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ رضا جزایری؛ فرداد گلبابائی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 23-33

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.4916

چکیده
  این بررسی با هدف استفاده از ضایعات ساقه بوته گل محمدی در تولید تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) انجام شد. با استفاده از دو گرادیان رطوبت (صفر و 4 درصد) بین لایه سطحی و میانی کیک الیاف، 2 دمای پرس (175 و 185 درجه سانتی‌گراد) و 3 زمان پرس ( 3، 4 و 5 دقیقه) اقدام به ساخت تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) گردید. نتایج حاصل از اندازه‌گیری ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی ...  بیشتر