نویسنده = سعید مهدوی
تعداد مقالات: 43
3. تأثیر مقدار رطوبت و زمان انبارداری باگاس بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب

دوره 32، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 541-552

10.22092/ijwpr.2017.110679.1416

مسعود رضا حبیبی؛ احمد جهان لتیباری؛ سعید مهدوی


4. تعیین معادله سرعت واکنش لیگنین زدایی صنوبردلتوییدس

دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-32

10.22092/ijwpr.2017.107119

محمد مهدی برازنده؛ سعید مهدوی؛ عباس فخریان


5. بررسی اثر رنگبری بدون کلر قبل و بعد از پالایش بر ویژگی‌های خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 510-521

10.22092/ijwpr.2016.106282

مجتبی گلی؛ مجید ذبیح زاده؛ سعید مهدوی؛ حسن صادقی فر


6. ارزیابی تولید انرژی حرارتی و کربن فعال از پیت باگاس

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 181-193

10.22092/ijwpr.2016.101562

فاطمه جدیدیان؛ محمد طلایی‌پور؛ سعید مهدوی؛ امیرهومن حمصی


7. بررسی اختلاط جوب صنوبر لرزان با دو گونه جنگلی بومی پهن‌برگ برای تولید خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 662-673

10.22092/ijwpr.2015.101479

مجتبی گلی؛ قاسم اسدپور؛ سعید مهدوی؛ عبدالله بریمانی


10. بررسی تولید خمیرکاغذ روزنامه از کاه گندم و ویژگی‌های آن

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 320-329

10.22092/ijwpr.2015.12924

افشین ویسی؛ سعید مهدوی؛ محمد طلایی پور


11. ارزیابی اثرات پالایش بر ویژگی‌های کاغذ شفاف ساخته شده از الیاف باگاس

دوره 29، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 484-492

10.22092/ijwpr.2014.7621

فرزانه شیرعلیزاده؛ محمد آزادفلاح؛ علی عبدالخانی؛ محمد لایقی؛ سعید مهدوی


13. تاثیر پلی الکترولیت در زهکشی و مقاومت های خمیر کاغذ سودا آنتراکینون کلش برنج

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 170-181

10.22092/ijwpr.2014.4911

هادی حسن جان زاده؛ سحاب حجازی؛ سعید مهدوی


15. بهبود ویژگی های چسب نشاسته مورد استفاده در صنایع کارتن سازی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 354-363

10.22092/ijwpr.2013.2950

نگین نیک بین؛ سعید مهدوی؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی؛ امیر محسن ناظری


16. تأثیر پالایش بر بهبود ویژگی‌های کاغذ تست‌لاینر حاصل شده از کاغذ کارتن کنگره¬ای کهنه(OCC)

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 77-88

10.22092/ijwpr.2013.3084

lمحمد امین عندالیبیان؛ سعید مهدوی؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی


17. تأثیر اصلاح الیاف با روش پیوندزنی بر خواص مقاومتی خمیرکاغذ CMP

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 24-34

10.22092/ijwpr.2013.3071

ایمان رشیدی جویباری؛ محمد آزاد فلاح؛ یحیی همزه؛ حسین رسالتی؛ سعید مهدوی


19. مؤلفه‌های کاغذسازی پنج رقم متداول نیشکر در ایران

دوره 27، شماره 1، بهار 1391، صفحه 114-128

10.22092/ijwpr.2012.117095

کامیار صالحی؛ فرداد گلبابائی؛ سعید مهدوی؛ عباس فخریان


20. قابلیت استفاده از چوب سمر در ساخت تخته خرده‌چوب

دوره 27، شماره 1، بهار 1391، صفحه 51-68

10.22092/ijwpr.2012.117079

مسعود رضا حبیبی؛ حسین حسینخانی؛ سعید مهدوی


22. بررسی تأثیر شکل و اندازه نرمه خمیر کاغذ مکانیکی بر ویژگیهای کاغذ

دوره 26، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 605-621

10.22092/ijwpr.2018.117240

امیر محسن ناظری؛ محمد طلایی پور؛ سعید مهدوی


23. اثر گونه چوبی بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب

دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 58-71

10.22092/ijwpr.2011.117108

مسعود رضا حبیبی؛ حسین حسینخانی؛ سعید مهدوی؛ سید جواد سپیده دم


24. اثر زمان بخارزنی، زمان پرس و مقدار چسب بر کیفیت تخته فیبر نیمه‌سنگین (MDF)

دوره 25، شماره 1، بهار 1389، صفحه 11-21

10.22092/ijwpr.2010.117258

مسعود رضا حبیبی؛ حسین حسینخانی؛ سعید مهدوی؛ فرداد گلبابائی


25. خصوصیات خمیر کاغذ چوب درخت صنوبر تریپلو

دوره 24، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 183-193

10.22092/ijwpr.2009.117367

عباس فخریان روغنی؛ فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی؛ کامیار صالحی؛ سعید مهدوی؛ صبرینه محسنی توکلی