نویسنده = مریم قربانی
تعداد مقالات: 11
1. تاثیرکاربرد نانوآلومینا بر خواص مکانیکی و سطحی HDF حاصل از الیاف اکسید شده

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 196-204

10.22092/ijwpr.2018.114650.1432

صائب شبان پور؛ نورالدین نظرنژاد؛ مریم قربانی


2. اثر اصلاح گرمایی بر رفتار فیزیکی و مکانیکی فرآورده مرکب آفتابگردان/پلی‌پروپیلن

دوره 32، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 392-401

10.22092/ijwpr.2017.110664.1414

مریم قربانی؛ سید مجید ذبیح زاده؛ فرهاد فولادیان


4. اثر سنتز درون‌بافتی نانو‌ذرات اکسید‌روی بر خواص‌مکانیکی و زیستی فرآورده چوب‌پلیمر

دوره 31، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 566-576

10.22092/ijwpr.2016.106761

الهام حاتم زاده عربی؛ مریم قربانی؛ پوریا بی پروا


5. تعیین شرایط بهینه اصلاح با ترکیب سیلانی و ویژگی‌های فیزیکی فرآورده

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 458-471

10.22092/ijwpr.2016.106281

فروهل سبحانی اسکویی؛ مریم قربانی؛ سید مجتبی امینی نسب


7. اثر‌اصلاح گرمایی بر خواص کاربردی مواد مرکب آرد پوست-پلی‌پروپیلن

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 280-293

10.22092/ijwpr.2016.105775

قاسم اسدپور؛ سید مجید ذبیح زاده؛ مریم قربانی؛ محمود داوودی


8. بررسی خواص مکانیکی و مقاومت در برابر پوسیدگی چوب اصلاح‌شده با مالئیک‌انیدرید و متیل‌متاکریلات

دوره 30، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 490-503

10.22092/ijwpr.2015.13002

آزاده نیکخواه شهمیرزادی؛ مریم قربانی؛ سید مجتبی امینی نسب


11. اثر استیلاسیون و زمان پرس بر روند انتقال حرارت پرس گرم در کیک خرده چوب گونه‌ی ممرز (Carpinus betulus)

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 510-521

10.22092/ijwpr.2012.116212

فاطمه بوانقی؛ مریم قربانی؛ ابوالفضل کارگرفرد