نویسنده = احمدرضا سرائیان
تعداد مقالات: 26
1. ویژگی‌های ساختاری و ممانعتی لایه پوشش دهی شده تری متوکسی متیل سیلان بر روی کاغذ پوشش دهی شده با اتیل وینیل الکل

دوره 34، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 255-262

10.22092/ijwpr.2019.126869.1557

سمیه حیدری؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ علیرضا شاکری؛ بابک شکری


2. بهینه سازی پوشش دهی دی متوکسی دی متیل سیلان به روش رسوب شیمیایی بخار تقویت شده با پلاسما (PECVD) بر روی کاغذ پوشش دهی شده با اتیل وینیل الکل

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 100-111

10.22092/ijwpr.2019.124339.1506

سمیه حیدری؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ علیرضا شاکری؛ بابک شکری


3. بررسی تأثیر مدیریت زباله‌های آنیونی از طریق خارج‌سازی و خنثی‌سازی مواد محلول و کلوئیدی (DCS) بر ویژگی‌های خمیر و کاغذCMP

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 323-336

10.22092/ijwpr.2018.106563.1347

مقدسه اکبری؛ حسین رسالتی؛ احمد رضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی فیروز آبادی


4. بررسی تاثیر استفاده از فرایند لیگنین‌زدایی با اکسیژن برروی ویژگی‌های خمیرکاغذ سودای باگاس

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 261-279

10.22092/ijwpr.2016.105774

فرهاد زینلی؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدهادی آریائی منفرد؛ علی کاظمی تبریزی


5. بررسی اثر پوشش دهی کاغذ حاصل از خمیر سودای باگاس با پلیمرهای زیست تخریب پذیر

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 204-210

10.22092/ijwpr.2016.105615

احمدرضا سرائیان؛ سمیه حیدری؛ علیرضا شاکری


7. تولید بهینه نانوکریستال سلولز از ساقه پنبه با استفاده از شرایط هیدرولیز اسیدی

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-13

10.22092/ijwpr.2015.10780

مهدیه مازندرانی؛ علی قاسمیان؛ احمدرضا سرائیان؛ مهدی مشکور؛ سید رحمان جعفری


8. تأثیر پوست بر خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذ کرافت حاصل از خرده‌چوب صنوبر دلتوئیدس

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 503-514

10.22092/ijwpr.2014.8473

زینت فرهادی؛ احمد رضا سرائیان؛ محمد رضا دهقانی فیروزآبادی


12. تأثیر پیش تیمار قلیایی بر بازده و ویژگی های خمیر کاغذ نیمه شیمیاییNSSC کاه گندم

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 366-380

10.22092/ijwpr.2013.2952

سوده ژند؛ مسیح مسعودی فر؛ احمدرضا سرائیان؛ علی قاسمیان


13. بررسی تغییرات بیومتریک الیاف در راستای طول ساقه‌گندم رقم زاگرس از دیدگاه کاغذسازی

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 545-555

10.22092/ijwpr.2012.116218

سعید کامرانی؛ احمدرضا سرائیان؛ حسین رسالتی؛ علی قاسمیان


16. بررسی ابعاد الیاف ممرز در منطقه آستارا

دوره 26، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 535-544

10.22092/ijwpr.2011.117234

میثم علی آبادی؛ ایمان اکبرپور؛ احمدرضا سرائیان؛ جلیل روشناسان


18. بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی و شیمیایی ساقه گیاه توتون

دوره 26، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 339-351

10.22092/ijwpr.2011.117192

جلال شاخص؛ احمد رضا سرائیان؛ فرهاد زینلی


19. جوهرزدایی آنزیمی‌کاغذ روزنامه باطله در مقایسه با روش شیمیایی متداول

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 223-233

10.22092/ijwpr.2010.117292

ایمان اکبرپور؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان


20. مطالعه ویژگی‌های خمیرکاغذ CMP و APMP کاه‌گندم در استان گلستان

دوره 25، شماره 1، بهار 1389، صفحه 32-47

10.22092/ijwpr.2010.117264

سعید کامرانی؛ احمد رضا سرائیان؛ ایمان اکبرپور


21. بررسی استفاده از کمپلکس آلی Sulvy-x در رنگبری خمیرکاغذCMP ممرز با پراکسید هیدروژن

دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 117-127

10.22092/ijwpr.2011.117153

میثم علی آبادی؛ ایمان اکبرپور؛ احمد رضا سرائیان


23. بررسی ویژگیهای خمیرکاغذ حاصل از ساقه پنبه با فرایند پروکسید قلیایی(APMP )

دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 98-116

10.22092/ijwpr.2011.117113

حسین شوب چاری؛ احمدرضا سرائیان؛ علی قاسمیان


24. بررسی ویژگی های مکانیکی و نوری کاغذ کرافت لاینر حاصل از مخلوط الیاف کارتن بازیافتی و خمیر کرافت پهن برگان

دوره 24، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 264-274

10.22092/ijwpr.2009.117383

علی خلیلی گشت رودخانی؛ علی قاسمیان؛ احمدرضا سرائیان؛ محمد دهمرده قلعه نو؛ سید مهدی منظورالاجداد


25. بررسی تاثیر آنزیم زایلاناز در ویژگی‌های نوری خمیر کرافت باگاس در رنگبری ECF

دوره 24، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 295-306

10.22092/ijwpr.2009.117387

حسین رسالتی؛ مرتضی عبدالله بیک مرندی؛ احمدرضا سرائیان