نویسنده = علی احمدی لاجیمی
تعداد مقالات: 2
2. پتانسیل GL به عنوان پلیمر کاتیونی در کنترل مواد چسبناک خمیرکاغذ OCC

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 256-269

10.22092/ijwpr.2018.116639.1450

علی احمدی لاجیمی؛ محمد آزادفلاح؛ مهدی رحمانی نیا؛ یحیی همزه