نویسنده = علی قاسمیان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فرمولاسیون‌های مختلف پوشش‌دهی بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و نوری کاغذ حاصل از خمیر کاغذ رنگبری شده CMP

دوره 34، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 193-204

10.22092/ijwpr.2019.125600.1531

علی برزن؛ حسین رسالتی؛ علی قاسمیان؛ احمدرضا سرائیان؛ قاسم اسدپور