نویسنده = علیرضا شاکری
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های ساختاری و ممانعتی لایه پوشش دهی شده تری متوکسی متیل سیلان بر روی کاغذ پوشش دهی شده با اتیل وینیل الکل

دوره 34، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 255-262

10.22092/ijwpr.2019.126869.1557

سمیه حیدری؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ علیرضا شاکری؛ بابک شکری