دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی تاثیر نگهداری در فریزر مقوای روکش پوشش داده شده با دو لایه نانو پلی اورتان و نانورس بر ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی آن

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ احمد ثمریها؛ علیرضا خاکی فیروز

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 205-214

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.361258.1746

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر پوشش دو لایه ای نانو پلی اورتان و نانورس روی خواص فیزیکی و مکانیکی مقوای روکش قهوه‌ای بسته‌بندی مواد انجام شد. برای این منظور مقوای روکش قهوه‌ای 127 گرم بر متر مربع تهیه و مورد آزمون قرار گرفت. برای اندود سطح مقوا، ابتدا از نانو پلی اورتان و با روش پاشش توسط یک نازل آغشته‌سازی انجام شد. سپس سطح مقوای روکش ...  بیشتر

بررسی تأثیر مستقل و ترکیبی افزودنی‌های مختلف بر خواص کاغذ لاینر و فلوتینگ از OCC

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ احمد ثمریها؛ سعید مهدوی

دوره 37، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 204-216

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.356513.1700

چکیده
       این تحقیق با هدف بررسی مقایسه­ای اثر مجزا و ترکیبی نانولیگنوسلولز، پلی اکریل آمید کاتیونی، نشاسته کاتیونی و الیاف بلند وارداتی در ساخت کاغذ لاینر و فلوتینگ بازیافتی انجام شد. تیمارهای مستقل خمیرکاغذ کارتن کهنه (OCC) با افزودنی­ها شامل  15 درصد خمیرکاغذ الیاف بلند پالایش شده، 6 درصد نانوالیاف لیگنوسلولزی، 5/1 درصد ...  بیشتر

بررسی جایگزینی خمیر کاغذ الیاف بلند وارداتی با نانو الیاف سلولز و مواد کاتیونی در ساخت کاغذ بادوام

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ احمد ثمریها؛ علیرضا خاکی فیروز

دوره 36، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 157-169

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2021.342727.1608

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی استفاده از نانو الیاف سلولزی و سیستم‌های دو ترکیبی نشاسته-نانو سلولز و پلی آکریل آمید-نانو سلولز برای جایگزینی با الیاف بلند شیمیایی وارداتی انجام شده است. در این بررسی خمیر الیاف بلند شیمیایی وارداتی، در 4 سطح به خمیر پنبه اضافه گردید. نانو الیاف سلولزی در سطح 5 درصد، با نشاسته در سطح 1 درصد و با پلی اکریل آمید ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی اثر تیمار بخارآب آرد چوب بر خواص فیزیکی، مکانیکی چندسازه ساخته‌شده از آرد صنوبر و پلی‌پروپیلن بازیافتی

احمد ثمریها؛ حبیب الله خادمی اسلام

دوره 32، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 411-421

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.108571.1372

چکیده
  چکیده اثر افزودن آرد تیمار شده و نشده با بخارآب بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه ساخته‌شده از پلی‌پروپیلن بازیافتی بررسی شد. پلی‌پروپیلن بازیافتی در سطح ۵۷ درصد وزنی و آرد صنوبر به‌میزان ثابت ۴۰ درصد به دو صورت بخاردهی نشده و بخار دهی شده تحت دمای 180 درجه سانتی‌گراد به مدت یک‌ساعت استفاده شدند. نسبت آرد بخاردهی شده به نشده در چندسازه‌ها ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
مقایسه ویژگی‌های خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سولفیت خنثی کارخانه چوب و کاغذ مازندران با خمیرکاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی حاصل از ساقه کلزا

احمد ثمریها؛ جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ سعید مهدوی

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 326-337

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117071

چکیده
  نمونه‌های ساقه کلزای مورد آزمایش از یک مزرعه واقع در استان مازندران تهیه گردید. میانگین طول، قطر، قطر حفره و ضخامت دیواره سلولی الیاف ساقه به‌ترتیب 860، 95/27، 86/18 و 42/4 میکرومتر اندازه‌گیری شد. ترکیب شیمیایی نیز شامل میزان سلولز، لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر به‌ترتیب 44، 21/19، 6 و 13 درصد اندازه‌گیری شد. پخت بهینه با بازده 66 درصد در شرایط20 ...  بیشتر

اثر تیمار قارچی بر ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی - مکانیکی چوب ممرز

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ محمد طلایی پور؛ امیر هومن حمصی؛ احمد ثمریها

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117075

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی خواص مقاومتی کاغذهای حاصل از تیمارهای 1، 2 و 4 هفته‌ای با قارچ Phanerochaete chrysosporium BKM – 1767 مورد ارزیابی قرار گرفته و با نمونه شاهد مقایسه گردیده است. پس از آماده‌سازی نمونه‌های قارچی، خرده‌چوب‌های ممرز در سه سطح 1، 2 و 4 هفته‌ای تحت دمای oc 39 با رطوبت نسبی 65% تیمار شدند. به منظور تهیه خمیرکاغذ CMP از خرده‌چوب‌های تیمار ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی از ساقه کلزا

احمد ثمریها؛ جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ علیرضا خاکی فیروز

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 429-436

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117198

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی ویژگی‌های خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی از ساقه گیاه کلزا انجام شده است. نمونه کلزای مورد آزمایش از یک مزرعه واقع در شهرستان بابل تهیه گردید. پخت خمیرکاغذ به روش شیمیایی- مکانیکی با مصرف مواد شیمیایی مورد استفاده در کارخانه چوب و کاغذ مازندران (سولفیت سدیم) به میزان 20 درصد بر اساس ماده خشک انجام شد، و زمان پخت در سه ...  بیشتر