کلیدواژه‌ها = انتخاب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار مصرف کنندگان در فرآیند تصمیم گیری خرید مبلمان چوبی خانگی داخلی و خارجی

دوره 34، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 167-179

10.22092/ijwpr.2019.125235.1522

آژنگ تاج دینی؛ احمدرضا اسکندری؛ شادمان پورموسی