کلیدواژه‌ها = پوشش‌های شفاف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر روش پوشش دهی سطح چوب با شفاف‌پوشه‌ها بر مقاومت چسبندگی پوشش به سطح چوب

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 248-260

10.22092/ijwpr.2016.105773

محمد غفرانی؛ زهرا محمد مرادی؛ سعید خجسته خسرو