دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی تأثیر pH در عملکرد آنزیم سلولاز بر خواص خمیرکاغذ OCC

قاسم اسدپور؛ هادی بروشکیان؛ حسین رسالتی

دوره 33، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 381-390

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.121405.1470

چکیده
                                                                                               DOR:98.1000/1735-0913.1397.33.381.64.3.1576.67 هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر pH در عملکرد آنزیم سلولاز بر خواص آبگیری و مقاومتی خمیر کاغذ OCC می‌باشد. خمیرکاغذ بازیافتی OCC با ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﻛﺎرآﻳﻲ ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ زداﻳﻲ و ﺑﺎزده ﺧﻤﻴﺮ ﻛﺎﻏﺬ ﻛﺮاﻓﺖ و ﺳﻮدای چوب سیاه بید (Salix nigra)

لیلا کرمی متقی؛ حسین حسینخانی؛ فرداد گلبابائی

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 324-334

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.5693

چکیده
  در رابطه با شرایط پخت خمیر کاغذ کرافت درجه حرارت 170 درجه سانتیگراد، سولفیدیته 25% و زمان پخت 1 و 2 ساعت انتخاب گردید، همچنین شرایط پخت خمیر کاغذ سودا شامل درصد قلیائیت فعال و سودسوز آور 18%، 20، و 22% انتخاب شد. خمیر کاغذها با درصد اختلاط 100%، 50% و 25% سیاه بید و مخلوط پهن برگان شمال کشور تهیه شدند. نتایج نشان داد که در فرایند کرافت و سودا می‌توان ...  بیشتر

خواص دی الکتریک خمیرکاغذهای سودا و کرافت آغشته به روغن

کژال مرادیان گیلان؛ lمحمد آزاد فلاح؛ امیر عباس شایگانی اکمل؛ علی عبدالخانی

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 329-340

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2937

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی ویژگی­های دی­الکتریک خمیرکاغذهای رنگبری نشده سودای باگاس و کرافت الیاف بلند و مخلوطی از این دو خمیرکاغذ انجام شد. برای این منظور بعد از تنظیم درجه‌روانی خمیرکاغذها در دو سطحml 25±400 و ml 25±200، کاغذهای دست­ساز با وزن پایه 60 g/m2 ساخته و تا رسیدن به رطوبت حدود صفر خشک شدند. فرایند آغشته­سازی با روغن ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
مقایسه ویژگی‌های خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سولفیت خنثی کارخانه چوب و کاغذ مازندران با خمیرکاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی حاصل از ساقه کلزا

احمد ثمریها؛ جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ سعید مهدوی

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 326-337

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117071

چکیده
  نمونه‌های ساقه کلزای مورد آزمایش از یک مزرعه واقع در استان مازندران تهیه گردید. میانگین طول، قطر، قطر حفره و ضخامت دیواره سلولی الیاف ساقه به‌ترتیب 860، 95/27، 86/18 و 42/4 میکرومتر اندازه‌گیری شد. ترکیب شیمیایی نیز شامل میزان سلولز، لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر به‌ترتیب 44، 21/19، 6 و 13 درصد اندازه‌گیری شد. پخت بهینه با بازده 66 درصد در شرایط20 ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
تأثیر عوامل فراوری شیمیایی بر کیفیت الیاف خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی از ساقه کلزا

رضا حسین پور؛ احمد جهان لتیباری؛ آژنگ تاج دینی؛ سید جواد سپیده دم؛ رامین فرنود

دوره 26، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 371-386

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117194

چکیده
  تأثیر عوامل فراوری شیمیایی ساقه کلزا شامل زمان، دما، ترکیب مواد شیمیایی و همچنین درجه‌روانی خمیرکاغذ بر‌کیفیت الیاف خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی از ساقه‌کلزا توسط FQA مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین تأثیر سه زمان۱۵، ٣٠ و ٤۵ دقیقه، دو دمای ١٢٥ و ١٤٥ درجه سانتی‌گراد، دو ترکیب مواد شیمیایی شامل ٤% NaOH + ٨% Na2SO3 و ٨% NaOH + ١٢% Na2SO3 (برمبنای ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
تأثیر شدت پالایش بر خصوصیات خمیرکاغذ حاصل از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس

بهزاد کرد

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 124-133

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2009.117362

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی شناخت تأثیر شدت پالایش بر ویژگیهای خمیرکاغذ و کاغذ حاصل از چوب اکالیپتوس انجام شد. برای این منظور تعداد سه اصله درخت اکالیپتوس کاملدولنسیس به طور تصادفی از جنگل آموزشی- پژوهشی دکتر بهرام نیا (جنگل شصت­کلاته) استان گلستان قطع شد و از هر درخت یک دیسک به   ضخامت 50 سانتی­متر از محدوده ارتفاع برابر سینه جهت ...  بیشتر