دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
خمیر کاغذ و کاغذ
تاثیر اسپری نانوکیتوزان، نانو سلولز و DTPA بر ویژگی‌های نوری کاغذ حاصل از خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP )

رامین ویسی؛ عیسی رضازاده؛ سید اسحق عبادی

دوره 39، شماره 1 ، فروردین 1403، ، صفحه 55-71

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2024.364606.1766

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه با افزایش جمعیت، افزایش تقاضای مصرف کاغذ و مقوا و همچنین محدودیت بیشتر مواد اولیه مصرفی، تولید کاغذ از خمیرکاغذ های پربازده و مکانیکی جایگاه ویژه و خاص خود را پیدا کرده است. این خمیرکاغذها راندمان بیش از 85 درصد دارند و مقدار ماده چوبی حل شده در آن ها کمتر از خمیرهای شیمیایی و نیمه شیمیایی است، اما بعلت وجود لیگنین، ...  بیشتر

تاثیر سامانه بیوپلیمری کیتوزان و نانوالیاف سلولزی بر ویژگی‌های نوری و مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP )

رامین ویسی؛ یوسف یوسفی گلوردی

دوره 35، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 61-75

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2020.128617.1584

چکیده
  این تحقیق با هدف تاثیر استفاده از کیتوزان و نانوسلولز بر ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP) انجام شد. به همین منظور، ابتدا مقداری ازخمیرشیمیایی-مکانیکی(CMP) رنگبری شده کارخانه چوب و کاغذ مازندران به عنوان نمونه شاهد انتخاب شد. سپس نانو الیاف سلولزی به صورت ژل سفید رنگ و در 3 سطح 0 ،2 و 3 درصد استفاده گردید. همچنین کیتوزان در ...  بیشتر

بررسی اثر بوتان دیول دی گلیسیدیل اتر بر ایجاد اتصالات عرضی در نانوسلولز

نازنین مطیع؛ مهدی جنوبی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ اسونتا برزاکیلو

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 300-310

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.121609.1473

چکیده
  در این تحقیق به بررسی ایجاد اتصالات عرضی در نانو الیاف سلولزی توسط ماده شیمیایی بوتان دیول دی‌گلیسیدیل اتر (BDDE) به‌عنوان اتصال‌دهنده عرضی پرداخته شده و برخی خواص فیزیکی هیدروژل حاصل مورد ارزیابی قرار گرفت. زنجیره‌های پلیمری تجدیدپذیر و قابل بازیافت مورد مطالعه شامل نانوالیاف سلولزی و هیدروکسی اتیل سلولز می‌باشند. برای ایجاد اتصالات ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
تأثیر استفاده از پرکننده معدنی کربنات کلسیم رسوبی و نانوسلولز بر ویژگی‌های خمیرکاغذ و کاغذ

حمیدرضا رودی؛ علی سلیمانی ساداتی؛ حسین جلالی ترشیزی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 12-24

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.114570.1430

چکیده
  در این تحقیق، تأثیر استفاده از پرکننده کربنات کلیسم رسوبی به‌همراه نانوسلولز به‌عنوان مقاومت‌دهنده جهت جبران کاهش مقاومت‌های کاغذ تهیه‌شده از خمیرکاغذ باگاس مورد ‌بررسی قرارگرفت. سوسپانسیون نانوسلولز با خشکی 1/0 درصد یکنواخت‌شده با فراصوت به مقدار 2 درصد بر مبنای وزن خشک الیاف به خمیرکاغذ دارای 15 درصد پرکننده کربنات کلسیم اضافه ...  بیشتر