کلیدواژه‌ها = روش سطح پاسخ
تعداد مقالات: 4
1. بهینه سازی پوشش دهی دی متوکسی دی متیل سیلان به روش رسوب شیمیایی بخار تقویت شده با پلاسما (PECVD) بر روی کاغذ پوشش دهی شده با اتیل وینیل الکل

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 100-111

10.22092/ijwpr.2019.124339.1506

سمیه حیدری؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ علیرضا شاکری؛ بابک شکری


4. بررسی خواص مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از کلزا و صنوبر با روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 230-242

10.22092/ijwpr.2015.10778

سجاد اکبری؛ مرتضی ناظریان؛ سعید رضا فرخ پیام؛ بابک نصرتی ششکل