دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
خمیر کاغذ و کاغذ
تاثیر اسپری نانوکیتوزان، نانو سلولز و DTPA بر ویژگی‌های نوری کاغذ حاصل از خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP )

رامین ویسی؛ عیسی رضازاده؛ سید اسحق عبادی

دوره 39، شماره 1 ، فروردین 1403، ، صفحه 55-71

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2024.364606.1766

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه با افزایش جمعیت، افزایش تقاضای مصرف کاغذ و مقوا و همچنین محدودیت بیشتر مواد اولیه مصرفی، تولید کاغذ از خمیرکاغذ های پربازده و مکانیکی جایگاه ویژه و خاص خود را پیدا کرده است. این خمیرکاغذها راندمان بیش از 85 درصد دارند و مقدار ماده چوبی حل شده در آن ها کمتر از خمیرهای شیمیایی و نیمه شیمیایی است، اما بعلت وجود لیگنین، ...  بیشتر

تاثیر سامانه پلی‌آلومینیم کلراید(PAC) و نانو بیوپلیمر‌ی کیتوزان بر ویژگی‌های نوری و مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP )

عیسی رضازاده؛ رامین ویسی؛ مجتبی سلطانی؛ عبدالله نجفی؛ سید اسحاق عبادی

دوره 36، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 368-381

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2021.353442.1662

چکیده
  این تحقیق با هدف تاثیر استفاده از پلی آلومینیم کلراید (PAC) و نانوکیتوزان بر ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP) انجام شد. به همین منظور، ابتدا مقداری ازخمیرشیمیایی-مکانیکی(CMP) رنگبری شده کارخانه چوب و کاغذ مازندران به عنوان نمونه شاهد انتخاب شد. سپس پلی آلومینیم کلراید به صورت پودر سفید رنگ و در 4 سطح 0، 5/0، 1و 5/1 درصد استفاده ...  بیشتر

تاثیر سامانه بیوپلیمری کیتوزان و نانوالیاف سلولزی بر ویژگی‌های نوری و مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP )

رامین ویسی؛ یوسف یوسفی گلوردی

دوره 35، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 61-75

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2020.128617.1584

چکیده
  این تحقیق با هدف تاثیر استفاده از کیتوزان و نانوسلولز بر ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP) انجام شد. به همین منظور، ابتدا مقداری ازخمیرشیمیایی-مکانیکی(CMP) رنگبری شده کارخانه چوب و کاغذ مازندران به عنوان نمونه شاهد انتخاب شد. سپس نانو الیاف سلولزی به صورت ژل سفید رنگ و در 3 سطح 0 ،2 و 3 درصد استفاده گردید. همچنین کیتوزان در ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
مقایسه تولید خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی از سه گونه پهن‌برگ و تأثیر پالایش و رنگبری بر ویژگی‌های کاغذ ساخته شده آنها

مجتبی گلی؛ سعید مهدوی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 38-49

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.110569.1409

چکیده
  در سال‌های اخیر مشکلات زیست محیطی ناشی از برداشت بی رویه چوب و کمبود این مواد اولیه، صنایع چوب و کاغذ و کشور را با بحران جدی رو به رو ساخته که ارایه راه‌کارهای اصولی و دراز مدت برای تأمین مواد اولیه سلولزی را طلب می‌کند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه ویژگی‌های خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی (CMP) سه گونه پهن‌برگ خالص و مخلوط شامل 40% صنوبر (گونه ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی و مقایسه ویژگی های کاغذ روزنامه حاصل از خمیر شیمیایی- مکانیکی(CMP) بامبو و نی

رامین ویسی

دوره 30، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 256-265

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.10782

چکیده
  این تحقیق با هدف استفاده از خمیر شیمیایی-مکانیکی(CMP) نی و بامبو برای تولید کاغذ روزنامه انجام شد. به همین منظور حدود20 کیلوگرم ساقه بامبو(خیزران) و نی از غرب مازندران به صورت تصادفی تهیه و خرد گردید، سپس بااستفاده از شرایط پخت کارخانه چوب وکاغذ مازندران و با زمان پخت120 دقیقه(بامبو) و 31 دقیقه(نی) خمیرکاغذ CMP با بازده 85 درصد تهیه گردید. از ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
تأثیر استفاده از گونه غان بر ویژگی‌های نوری و فیزیکی خمیرکاغذCMP مخلوط پهن‌برگان

علی سلیمانی؛ حسین رسالتی؛ ایمان اکبرپور

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 523-534

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117229

چکیده
  در این تحقیق تأثیر اختلاط گونه غان با ممرز و راش در مقایسه با خمیرکاغذCMP شاهد (75% ممرز و 25% راش) بر ویژگی‌های نوری و فیزیکی کاغذهای ساخته شده در محدوده درجه‌روانیml, CSF  300و بازده 85% بررسی شد. خمیرکاغذ CMP مطابق با شرایط بازده: 85%، نسبت مایع‌پخت به خرده‌چوب: 7 به 1، درصدسولفیت: 20% براساس وزن خشک خرده‌چوب، دمای پخت: °C160 و زمان پخت: 135- ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
آنالیز تخریب نوری لیگنین حاصل از خمیرکاغذ شیمیایی-مکانیکی رنگبری شده پهن‌برگان با استفاده از طیف‌بینی 13C-NMR

محمد آزادفلاح؛ آرزو نوری

دوره 24، شماره 2 ، مهر 1388، ، صفحه 254-263

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2009.117380

چکیده
  زرد شدن خمیرکاغذهای مکانیکی غنی از لیگنین عمدتاً به تغییرات ایجاد شده در اثر نور در ساختار لیگنین نسبت داده می­شود. لذا در این تحقیق تخریب نوری لیگنین چوب آسیابی (MWL) حاصل از خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی رنگبری شده (BCMP) مخلوط پهن­برگان مطالعه شد. به­منظور مطالعه تخریب نوری، نمونه­های لیگین بر روی کاغذ صافی واتمن آغشته شدند و بعد ...  بیشتر