کلیدواژه‌ها = نرخ عبور اکسیژن
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی پوشش دهی دی متوکسی دی متیل سیلان به روش رسوب شیمیایی بخار تقویت شده با پلاسما (PECVD) بر روی کاغذ پوشش دهی شده با اتیل وینیل الکل

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 100-111

10.22092/ijwpr.2019.124339.1506

سمیه حیدری؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ علیرضا شاکری؛ بابک شکری