کلیدواژه‌ها = جان
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر شکل جان و نوع بال بر مقاومت خمشی تیرهای I شکل

دوره 34، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 263-275

10.22092/ijwpr.2019.126617.1549

مرتضی ناظریان؛ علیرضا رضائیان؛ محمد شمسیان