کلیدواژه‌ها = نانو چندسازه زیست تخریب پذیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر نانو فیبر سلولز و نانو رس بر خواص چند سازه‌های زیست تخریب‌ پذیر حاصل از پلیمرهای بازیافتی و خاک‌اره صنعتی

دوره 34، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 337-348

10.22092/ijwpr.2019.126306.1541

سالومه اسماعیل زاده ساعیه؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ اسماعیل قاسمی؛ بهزاد بازیار