دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
تأثیر پوشش دهی با کیتوزان بر ویژگیهای مقاومتی و ممانعتی کاغذ لاینر

نورالدین نظرنژاد؛ مهین اورند؛ حسین رسالتی

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 37-47

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.358536.1717

چکیده
  یکی از مشکلات استفاده از کاغذ و مقوا در صنایع بسته‌بندی، مقاومت ضعیف در برابر نفوذ آب، گاز و روغن می‌باشد. امروزه جهت برطرف کردن این مشکل پژوهش‌های زیادی در زمینه استفاده از فیلم‌ها و پوشش‌های زیست تخریب‌پذیر بر پایه پلی‌ساکاریدها انجام شده است. یکی از این پلی‌ساکاریدها که می‌توان به عنوان پوشش زیست تخریب‌پذیر در کاغذهای بسته‌بندی ...  بیشتر

بررسی امکان استفاده از چوب پسماندهای هرس کیوی برای تولید خمیرکاغذکرافت و کاغذ لاینر

رامین ویسی

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 408-418

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.12998

چکیده
  در این تحقیق از پسماندهای هرس سرشاخه کیوی غرب مازندران (منطقه تنکابن)، مقداری خرده چوب به صورت تصادفی انتخاب و خمیر کاغذ کرافت با بازده 53 درصد و در زمان پخت 105 دقیقه تهیه شد. از خمیر کاغذ های کرافت کیوی و خمیرکاغذکرافت تولیدی کارخانه چوکا (نمونه شاهد)، ابتدا به صورت جداگانه و سپس به صورت مخلوط، کاغذ لاینر کرافت تهیه و سپس خواص نوری و مقاومتی ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی تاثیر رطوبت ودرجه حرارت کاغذهای متشکله برکیفیت مقوای کنگره‌ای

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ امیر محسن ناظری؛ علی عشریه

دوره 25، شماره 2 ، مهر 1389، ، صفحه 309-320

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2010.117317

چکیده
  در این تحقیق با بکار بردن درجه حرارت‌ها و رطوبت‌های مختلف کاغذ، میزان تاثیرهای آنها برکیفیت ورق کارتن مورد بررسی قرارگرفت و بهترین حالت مشخص شد. متغیرهای مورد بررسی شامل سه متغیر سرعت(در سه سطح50-100 – 150 متر در دقیقه) زاویه پیچش کاغذ به دور سیلندرهای پیش گرمکن(در سه سطح 90-180-300 درجه) و رطوبت کاغذ( سه سطح 5/6-7- 5/8 درصد ) بودند. کاغذهایی که ...  بیشتر