دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
فیزیک و آناتومی
بررسی تغییرات ابعاد تراکئید کاج تدا از جنگلکاریهای منطقه پیلمبرا

احمد جهان لتیباری؛ فرداد گلبابائی؛ محمدرضا امینی

دوره 19، شماره 1 ، اردیبهشت 1383، ، صفحه 25-48

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2004.117550

چکیده
  کاج تدا (Pinus Teada) از سوزنی برگانی است که طی حدود چهار سال گذشته در ایران کشت شده و به عنوان یک منبع چوبی الیاف بلند جهت تولید کاغذ مورد توجه است. با توجه به نقش ابعاد الیاف در ویژگیهای کاغذ این تحقیق به منظور تعیین تغییرات ابعاد این گونه چوبی و تعیین امکان استفاده از آن در صنایع چوب به انجام رسیده است.دو درخت از منطقه پیلمبرا در ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
بررسی همبستگی ابعاد الیاف و جرم مخصوص با میزان رویش قطری و سن در چوب اکالیپتوس E.camaldulensis Dehnh

سعید مهدوی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ حسین فامیلیان؛ مسعود رضا حبیبی

دوره 19، شماره 1 ، اردیبهشت 1383، ، صفحه 69-98

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2004.117562

چکیده
  سه درخت 17 ساله اکالیپتوس camaldulensis از ایستگاه تحقیقات پاسند واقع در نزدیکی بهشهر قطع شد. برای اندازه گیری ابعاد فیبر، میزان رویش قطری سالیانه، جرم مخصوص و ترکیب شیمیایی، از ارتفاع برابر سینه این درختان دیسکهای چوبی تهیه شد. اندازه گیری سه ویژگی اول، برای هر دو دایره سالیانه و از مغز درخت به طرف پوست انجام شد و همبستگی آنها با هم ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
بررسی مقایسه ای ویژگیهای آناتومی، فیزیکی و شیمیایی چوب کنار در دو منطقه استان بوشهر

حسین فامیلیان؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ محمد حسن عصاره؛ کی موسی صادقی؛ کامیار صالحی

دوره 18، شماره 2 ، مهر 1382، ، صفحه 155-184

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2003.117543

چکیده
  درخت کنار Ziziphus spina- christi (L.) Willd یکی از گونه های پرطاقت در مقابل گرما و خشکی می باشد و در مناطق جنوبی کشور سازگار بوده و به راحتی رشد می کند، بنابراین شناخت ویژگیهای بنیادی آن جهت شناخت بهتر قابلیتهای کاربردی آن ضروری است. در این بررسی مطالعه خصوصیات آناتومی چوب براساس دستورالعمل IAWA، خصوصیات فیزیکی بر مبنای استاندارد ASTM و ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
بررسی خصوصیات بنیادی چوب ساقه پنبه رقم ورامین جهت استفاده در صنایع سلولزی

کامیار صالحی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ حسین فامیلیان

دوره 18، شماره 2 ، مهر 1382، ، صفحه 239-267

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2003.117547

چکیده
  رقم ورامین یکی از رقمهای ارزشمند گیاه پنبه است که نزدیک به 40% پنبه کاری کشور در مناطق مرکزی ایران و خراسان و بخشی از استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی را زیر پوشش دارد. با توجه به سیاست جایگزینی ضایعات کشاورزی به جای محصولات جنگلی در کارخانه های صنایع سلولزی و حجم فراوان این ماده اولیه مناسب در مزارع کشور و توجه به اینکه شناخت خصوصیات ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و آناتومی چوب تاغ در منطقه کرمان

نوشین طغرایی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ داوود پارساپژوه؛ فرداد گلبابائی

دوره 18، شماره 1 ، مرداد 1382، ، صفحه 89-108

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2003.117540

چکیده
  به منظور تعیین خصوصیات چوب تاغ (Haloxylon) در مناطق مختلف کشور و مقایسه نتایج، از تاغزارهای کرمان، نمونه برداری بعمل آمد و خواص فیزیکی، آناتومی و شیمیایی نمونه ها تعیین شد. رطوبت چوب در هنگام قطع 38.6% و جرم ویژه نسبی چوب در سه حالت وزن کاملا خشک بر اساس حجم کاملا خشک، وزن کاملا خشک و وزن اشباع بر اساس حجم اشباع، به ترتیب سفیدتاغ. زردتاغ ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
بررسی مقایسه ای ویژگیهای آناتومی، فیزیکی و شیمیایی چوب کنار دون ریز در دو منطقه از استان بوشهر

حسین فامیلیان؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ محمد حسن عصاره؛ سعید مهدوی؛ سید موسی صادقی؛ کامیار صالحی

دوره 18، شماره 1 ، مرداد 1382، ، صفحه 109-133

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2003.117541

چکیده
  درختچه کنار دون ریز Ziziphus lotus (L.) lam. از گونه هایی است که دارای دامنه بردباری بالایی در اقلیمهای خشک میباشد. از آنجایی که شناخت کامل مواد اولیه لیگنو سلولزی یکی از شروط توفیق در استفاده بهینه از آنهاست، لذا شناخت خصوصیات بنیادی چوب این گونه ضروری تشخیص داده شد. در این بررسی، نمونه برداری در دو منطقه از استان بوشهر و در هر منطقه ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
بررسی روند تغییرات ابعاد الیاف گونه کاج الداریکا

مسعود رضا حبیبی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین فامیلیان؛ حسین حسینخانی

دوره 16، 16- شماره 293 ، مرداد 1381، ، صفحه 73-93

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2002.117518

چکیده
  این تحقیق بر روی گردبینه کاج الداریکا صورت گرفت. ابتدا میانگین رویش سالیانه و درصد پوست آن تعیین شد. سپس ابعاد الیاف آن اندازه گیری گردید. میانگین رویش سالیانه گونه فوق 4.95 میلیمتر و درصد پوست آن 12.15 تعیین گردید. میانگین طول فیبر، قطر فیبر، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی به ترتیب 2.26 میلیمتر، 39.39 میکرون، 29.53میکرون ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و آناتومیکی صنوبر دلتوئیدس کلن 77.51

عباس فخریان روغنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی

دوره 15، 15-شماره 278 ، آذر 1380، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.117508

چکیده
  سه اصله درخت 4، 6 و 12 ساله صنوبر دلتوئیدس Populus deltoids کلن 77.51 به طور تصادفی از ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرا بسته واقع در استان گیلان قطع و جهت بررسی خصوصیات آناتومیکی، شیمیایی و فیزیکی به آزمایشگاه شیمی چوب و کاغذ بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع انتقال داده شد.میانگین طول الیاف درخت 4 ساله 1.02 میلیمتر، ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
خواص چوب ارس Juniperus exelsa در محدوده ایرانی - تورانی

نوشین طغرایی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ خشایار کی موسی

دوره 15، 15-شماره 278 ، آذر 1380، ، صفحه 20-31

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.117509

چکیده
  این تحقیق در مورد دو پایه از درختان ارس در منطقه چهارمحال و بختیاری، به عنوان بخشی از منطقه ایرانی - تورانی انجام شده است. بر پایه نتایج این تحقیق جرم ویژه نسبی چوب 0.52، تخلخل 64%، میزان همکشیدگی و واکشیدگی حجمی به ترتیب 10 و 11.3 درصد بدست آمد. همچنین ساختمان آناتومیک چوب بررسی و خصوصیات میکروسکوپی چوب همراه با تصاویر میکروسکوپی ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
مقایسه بیومتری الیاف و میزان ترکیبهای شیمیایی نی Phragmites australis از نظر کاغذسازی

سعید مهدوی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ عباس فخریان روغنی؛ مسعود رضا حبیبی

دوره 14، 14-شماره 272 ، مهر 1380، ، صفحه 73-109

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.117507

چکیده
  نیزارهای ایران به عنوان یک منبع مهم تهیه الیاف سلولزی به منظور جبران بخشی از کمبود ماده اولیه صنایع سلولزی ایران مطرح می باشند. در راستای بررسی خواص اولیه کاربردی نی P. australis که مهمترین گونه از نظر وسعت در میان سایر گونه های نی در ایران می باشد، 3 رویشگاه عمده این گونه شامل مناطق جنوب، شمال و شرق در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی چوب گونه Eucalyptus intertexta در منطقه سراب بهرام (استان فارس)

عبدالرحمن حسین زاده؛ حسین فامیلیان؛ کامیار صالحی؛ عباس فخریان روغنی؛ فرداد گلبابائی؛ حبیب الله عرب تبار؛ نیرالسادات صدرایی

دوره 12، 12- شماره 251 ، بهمن 1379، ، صفحه 73-139

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2001.117501

چکیده
  در پی کاهش شدید سطح جنگلهای تجارتی کشور، استفاده از گونه های سریع الرشد و کم توقع در مناطق مختلف کشور و حتی مناطق نیمه خشک، برای ایجاد جنگلهای دست کاشت و جبران کمبود چوب و کم کردن فشار به جنگلهای شمال مورد توجه قرار گرفت. پس از مطالعات بعمل آمده مشخص گردید که گونه E. intertexta در منطقه غربی استان فارس سازگار می باشد. لذا جهت شناسایی ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی چوب گونه های موفق اکالیپتوس در مرحله اول سازگاری گزارش اول: Eucalyptus Camaldulensis در جنوب کشور

عبدالرحمن حسین زاده؛ عباس فخریان روغنی؛ فرداد گلبابائی؛ نیر السادات صداریی

دوره 10، 10- شماره 232 ، تیر 1379، ، صفحه 91-147

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2000.117496

چکیده
  در این تحقیق خواص مکانیکی، آناتومیکی و شیمیایی چوب 8 اصله درخت اکالیپتوس کاملدولنسیس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میانگین جرم ویژه نسبی درون چوب و برون چوب این گونه بطور متوسط بترتیب 0.849 و 0.736 می باشد.میانگین طول الیاف، قطر الیاف، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی چوب این 8 اصله درخت بطور متوسط و بترتیب 0.975 میلی ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
بررسی ویژگیهای چوب سه گونه گز درختی (T. meyer, T. aphylla, T stricta)

عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین فامیلیان؛ سعید مهدوی؛ سید جواد سپیده دم

دوره 2، 2- شماره 166 ، 1376، ، صفحه 152-188

https://doi.org/10.22092/ijwpr.1997.117456

چکیده
  از سه گونه گز درختی شامل T.meyeri از مناطق شمالی کشور و T.stricta,T.aphylla از مناطق جنوبی کشور نونه‌برداری شده است . از هرگونه سه نمونه‌برداری شده است . از هر گونه سه پایه قطع شده و از هرپایه در ارتفاع 5 درصد و 25 درصد و 50- درصد مقاطعی بریده شده‌اند. کلیه آزمایش های تشریح و آناتومی چوب برروی مقاطع و اندازه‌گیریهای شیمیایی برروی گرده بینه‌های بین ...  بیشتر