دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
مدیریت و اقتصاد چوب
اثر تیمار حرارتی و اشباع با اسید بوریک در ویژگی‌ها و مقاومت به آتش چوب صنوبر و کاج رادیاتا

رضا جزایری؛ رضا حاجی‌حسنی؛ صدیقه نظری

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 75-86

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.354896.1686

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه ارزیابی اثر تیمار آب‌گرمایی به همراه اسیدبوریک بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی و مقاومت به آتش چوب دو گونه صنوبر (Populus nigra) و کاج رادیاتا (Pinus radiata) بود. در این مطالعه برای تیمار آب‌گرمایی از دو زمان 60 و 90 دقیقه با دو درجه حرارت ○C150 و ○C180 و برای تیمار اشباع از اسید بوریک با غلظت‌های 1, 3 و 5 درصد محلول در آب استفاده ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
اثرات استفاده از آفت‌کش‌های معمولی و میکروکپسوله بر ویژگی‌های پوشش‌های چوب و سرعت رشد کپک در آنها

سیدمحمود میری؛ اصغر طارمیان؛ محمد آزادفلاح؛ علی عبدالخانی؛ داود افهامی سیسی

دوره 34، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 39-49

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.123839.1499

چکیده
  DOR:98.1000/1735-0913.1398.34.45.66.1.1575.1575 در این تحقیق، سرعت رشد کپک بر روی پوشش‌های پلی یورتان و دیترول حاوی دو نوع آفت‌کش طبیعی (اسانس آویشن شیرازی) و سنتزی (3-ید2-پروپینیل-N بوتیل کربامات،IPBC) که به دو صورت معمولی و میکروکپسوله شده به ترکیب آنها اضافه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. سنتز میکروکپسول‌ها با پوسته پلیمری متیل متاکریلات با استفاده از روش ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
آنالیز حرارتی به روش‌های TGA و DTA چوب پلیمرحاصل از فورفوریلاسیون دوگونه راش و نراد

آیسونا طلائی

دوره 33، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 501-510

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.122690.1486

چکیده
                                                                                                  DOR:98.1000/1735-0913.1397.33.501.65.4.1570.1583 تحقیق حاضر با هدف تجزیه و تحلیل حرارتی چوب‌های فورفوریل‌دار شده حاصل از گونه راش (Fagus orientalis) و نراد (Abies alba) انجام گرفت. در ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
بررسی تاثیرمیزان رطوبت بر مقاومت چسبندگی کششی شفاف پوشه‌های سیلر- نیم پلی استر و پلی اورتان اعمال شده به سطح چوب

انوشه فاضلی؛ محمد غفرانی؛ فاطمه حسنی خورشیدی

دوره 33، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 511-521

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.122224.1478

چکیده
                                                                                                 DOR:98.1000/1735-0913.1397.33.511.65.4.1576.1576 درتحقیق حاضر تاثیر رطوبت بر مقاومت چسبندگی کششی پوشش‌های شفاف در سطوح سیلر– نیم-پلی‌استر و سیلر– پلی‌اورتان از ...  بیشتر

همبستگی بین پارامترهای آوندی و ویژگی‌های خشک شدن چوب‌های پهن‌برگ؛ مطالعه موردی‌: گونه‌های راش (Fagus orientalis) و بلوط (Quercus castaneifolia)

اصغر طارمیان؛ مرجان ابراهیمی؛ رضا اولادی

دوره 33، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 417-427

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.121157.1468

چکیده
                                                                                                   DOR:98.1000/1735-0913.1397.33.417.64.3.9.41 در این تحقیق، اثرات ویژگی‌های آوندی شامل قطر و فراوانی آوندها و میزان تخلخل بر سرعت خشک‌شدن و برون-سختی چوب‌های راش (Fagus ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
تاثیر نانو ولاستونیت بر مقاومت به آتش و چسبندگی پوشش آکریلیک پایه آب در سطح چوب

حسین رنگ آور؛ سعید خجسته خسرو؛ مسعود تقی پور جاوی

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 166-178

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.114552.1429

چکیده
  در مطالعه حاضر اثر افزودن نانو ذرات ولاستونیت (casio3) به پوشش آکریلیک پایه آب بر قابلیت مقاومت به آتش و مقاومت چسبندگی پوشش مورد مطالعه قرار گرفت. نانو ولاستونیت با غلظت‌های 5/0، 5/1 و 5/2 درصد وزنی نسبت به جرم خشک پوشش آکریلیک با آن مخلوط شد. برای تثبیت نانو ذرات در بستر پوشش از دستگاه اولتراسونیک استفاده گردید. فرایند پوشش دهی نمونه‌ها ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
ارزیابی پوسیدگی در چوب صنوبر و راش با استفاده از روش غیرمخرب اشعه ایکس

محراب مدهوشی؛ وجیهه موجریان گلوگاهی؛ محمد رضا ماستری فراهانی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 112-121

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.114642.1431

چکیده
  مطالعات رادیوگرافی یکی از روش‌های غیرمخرب برای ارزیابی کیفی چوب‌آلات ساختمانی به‌منظور آشکارسازی عیوب آن به سبب تخریب طبیعی می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی معایب چوب صنوبر دلتوئیدس و راش ناشی از پوسیدگی با استفاده از روش غیرمخرب اشعه X انجام شد. برای هر گونه از نمونه‌های رنگ نشده (فاقد پوشش) و رنگ شده با سیلر و کیلر (پوشش داده ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
اثر اصلاح گرمایی بر ساختار شیمیایی و فیزیکی راش ایرانی (Fagus Orientals) و افرا پلت (Acer Velutinum)

فروغ دستوریان؛ فائزه فرهادی؛ فهیمه حسین زاده؛ سید مجید ذبیح زاده

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 142-154

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.116213.1445

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر اصلاح گرمایی بر ساختار شیمیایی و خواص فیزیکی چوب راش ایران و افرا پلت انجام شد. نتایج طیف‌سنجی زیر قرمز نشان داد که اصلاح گرمایی موجب کاهش گروه‌های هیدروکسیل گردید و این اثر با افزایش دما تا 175 درجه سانتی‌گراد محسوس‌تر شد. اصلاح در دمای 190 درجه سانتی‌گراد به افزایش گروه‌های هیدروکسیل نسبت به نمونه شاهد ...  بیشتر

تدوین عددی و تجربی برنامه خشک‌کردن چوب راش در کوره بر پایه‌ی تئوری انتشار

محراب مدهوشی؛ ملیحه علیزاده

دوره 32، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 486-497

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.110385.1403

چکیده
  برنامه‌هایی که تاکنون برای خشک‌کردن انواع گونه‌های چوبی بومی ایران در داخل کشور تدوین شده‌اند برگرفته از کد برنامه‌های آزمایشگاه فراورده های جنگلی آمریکا (FPL) بوده است که در نوع خود مشکلاتی را به همراه دارند. از اینرو، هدف از انجام این تحقیق تدوین برنامه‌ای مناسب برای خشک‌کردن چوب راش برای اولین بار و متفاوت با برنامه‌های قبل ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
بررسی اثر هوازدگی طبیعی باگاس بر ویژگی های مختلف محصول نهایی در کارخانه کاغذ پارس

میثم خلیلیان شلمزاری؛ محمد علی سعادت نیا؛ حمید رضا پیرایش

دوره 32، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 509-517

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.109270.1386

چکیده
  این تحقیق به بررسی تاثیر کهنگی طبیعی حاصل از شرایط بد آب و هوایی جنوب ایران بر کیفیت ماده لیگنوسلولزی باگاس در کارخانه کاغذسازی پارس پرداخته است. لذا نمونه هایی از سطح توده باگاس انبار شده در یارد کارخانه کاغذ پارس طی دوره های زمانی تازه، 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله و 5 ساله تهیه و برای ارزیابی تغییرات مربوط به رنگ، ترکیبات شیمیایی و مقاومت ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
بهبود مقاومت چسبندگی پوشش‌های آلکیدی و پلی‌اورتان با استفاده از ترکیبات سیلانی به روش سل‌ژل‌

هادی غلامیان؛ اصغر طارمیان؛ علی عبدالخانی

دوره 32، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 322-333

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.108093.1367

چکیده
  در این تحقیق بهبود مقاومت چسبندگی پوشش‌های آلکیدی و پلی اورتان بر روی چوب صنوبر (Populus nigra) با استفاده از پوشش میانی نانو سیلانی به روش سل‌ژل برای کاربرد در فضای باز مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور نمونه‌هایی به ابعاد 2×10×15 میلیمتر مطابق با استاندارد 5-927 EN بریده شد. پس از اصلاح سطح نمونه‌ها با پوشش سل‌ژل تترا اتوکسی سیلان، ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
ارزیابی تأثیر ضد قارچی تیوفانات متیل بر قارچ‌های مخرب کاغذ و کاربرد آن در حفاظت آثار کاغذی

محبوب عبدالعلی زاده؛ مهرناز آزادی بویاغچی؛ محمد محمدی پور؛ محسن محمدی آچاچلویی

دوره 32، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 345-358

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.113143

چکیده
  آثار‎ ‎کاغذی به دلیل ماهیت آلی خود بیشتر موردحمله‌ی عوامل بیولوژیکی مثل قارچ‌ها، باکتری‌ها و حشرات قرار می‌گیرند. ‏در آرشیوها معمولاً بیشترین نوع تخریب بیولوژیکی کاغذ، به قارچ‌ها مربوط می‌شود. اهمیت حفاظت آثار کاغذی باعث شده تا ‏روش‌های متفاوتی در قارچ ‌زدایی این آثار بکار گرفته شود. روش ضدعفونی شیمیایی یکی از پرکاربردترین ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
بررسی آزمایشگاهی اثرات هم افزایی (سینرژیک) مخلوط های آفت کش های آلی، مواد کیلیت کننده فلز و آنتی اکسیدان در برابر قارچ مولد پوسیدگی سفید رنگین کمان

لطیف نظری؛ سید خلیل حسینی هاشمی

دوره 32، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 422-435

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.114464.1424

چکیده
  در این تحقیق اثرات مستقل و متقابل آفت کش های آلی پروپیکونازول، تبوکونازول و کلروتالونیل با کیلیت کننده فلز اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) و آنتی اکسیدان هیدروکسی تولوئن بوتیل دار (BHT) در غلظت های مختلف 50، 150، 250، 350 و ppm 450 در برابر قارچ مولد پوسیدگی سفید رنگین کمان (Trametes versicolor) مورد آزمون قرار گرفت. در زیر هود لامینار، به میزان 25 میلی ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
اصلاح چوب پالونیا بادی ‌متیلول دی هیدروکسی اتیلن‌‌اوره اصلاح‌شده (mDMDHEU) و بررسی تأثیر آن بر برخی ویژگی‌های فیزیکی

محمد هادی رضوانی؛ آیسونا طلائی؛ حسینعلی رجبی چم حیدری

دوره 32، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 436-449

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.110668.1415

چکیده
  یکی از راه‌کارهای مهم افزایش گستره کاربرد اصلاح خواص چوب، بهرهگیری از گروه‌های عاملی فعال در ساختار چوب یا به اصطلاح آغشته ‌کردن با ترکیبات N- متیلول است. هدف از این تحقیق، بررسی ویژگی‌های فیزیکی چوب پالونیا پس از اصلاح با رزین دیواره‌ای Polycrease ECR، به‌ نام‌ دی متیلول دی هیدروکسی اتیلن‌ اوره اصلاح‌ شده (mDMDHEU) بود. نمونه‌های آزمون ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
بررسی اثر کهنگی تسریع شده بر مقاومت چسبندگی شفاف‌پوشه های نیم پلی‌استر و پلی‌اورتان اعمال شده در گونه های افرا و کاج

فاطمه حسنی خورشیدی؛ مهدی عمادی

دوره 32، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 205-214

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.109580

چکیده
  در این پژوهش تاثیر کهنگی تسریع شده بر مقاومت چسبندگی شفاف ‌پوشه های نیم پلی استر و پلی‌اورتان در گونه‌های افرا(acer)با PH6از منطقه ی شمال کشور و سوزنی برگ کاج(pinus) با PH 5.5 از چوب های وارداتی کشور روسیه مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور، از نمونه های با ابعاد 12×110×550 میلی‌متری خشک شده استفاده شد. همچنین از سیلر به عنوان ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
تهیه نانوکریستال سلولز از آلفا سلولز و بهینه سازی شرایط ساخت آن

آذر حقیقی پشتیری؛ مهدی جنوبی؛ علی نقی کریمی

دوره 32، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 300-310

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.109579

چکیده
  نانوکریستال سلولز (CNC) گروه جدیدی از مواد سلولزی است که طی دو دهه اخیر در حوزه‌های تحقیقاتی گوناگون کاربردهای وسیعی یافته است. این نانو ذرات اغلب از طریق هیدرولیز اسیدی ترکیبات سلولزی از قبیل چوب، پنبه، نشاسته و ... تهیه می‌شوند. هدف اصلی این تحقیق، یافتن شرایط بهینه برای ساخت سوسپانسیونی کلوئیدی پایدار در آب از نانوکریستال سلولز حاصل ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چوب اصلاح شده با فرآیند بخارگرمایی

رضا حاجی حسنی؛ بهبود محبی؛ سعید کاظمی نجفی؛ پرویز ناوی

دوره 32، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.107597

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف بررسی تاثیر اصلاح بخارگرمایی(Hygro-Thermal Treatment) چوب صنوبر(Populus deltoides) بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی آن انجام گرفت. در این بررسی تیمار بخارگرمایی در دماهای 130، 150 و 170 درجه سانتی‌گراد و برای مدت زمان‌ ماندگاری صفر، 20 و 40 دقیقه انجام شد. آزمون‌های فیزیکی؛ شامل اندازه‌گیری افت وزن و کلاپس ناشی از تیمار، تغییرات دانسیته، ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
ارزیابی تاثیر اصلاح شیمیایی با Polycrease ECR بر ویژگی های کاربردی چوب پلیمر صنوبر

آیسونا طلائی؛ محمدهادی رضوانی

دوره 32، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.107063

چکیده
  در این پژوهش ارزیابی تأثیر اصلاح شیمیایی با Polycrease ECR بر ویژگی‌های کاربردی چوب صنوبر باهدف استفاده به‌عنوان چوب- پلیمر موردبررسی قرار گرفت. فرایند اصلاح شیمیایی چوب به روش آغشته سازی با Polycrease ECR در دو سطح وزنی 30 و 50 درصد، مدت‌زمان 24 ساعت و درجه حرارت 120 درجه سانتی‌گراد انجام گرفت. ویژگی‌های کاربردی شامل درصد افزایش وزن، تورم حجمی، ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
اثر سنتز درون‌بافتی نانو‌ذرات اکسید‌روی بر خواص‌مکانیکی و زیستی فرآورده چوب‌پلیمر

الهام حاتم زاده عربی؛ مریم قربانی؛ پوریا بی پروا

دوره 31، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 566-576

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2016.106761

چکیده
  در این پژوهش امکان سنتز نانو‌ذرات‌اکسید‌روی به روش هیدروترمال و اثر آن بر خواص‌مکانیکی و زیستی فرآورده چوب‌پلیمر صنوبر (Populous deltoides) مورد ارزیابی قرارگرفت. تحقیق به پنج تیمار شاهد، استایرن (St)، نانواکسیدروی (N)، نانوکامپوزیت (NC) و نانواکسیدروی/ استایرن (NSt) گروه‌بندی شد. نمونه‌های آزمون مکانیکی و زیستی تهیه شده براساس استانداردهای ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
اثر اصلاح ترکیبی گلوتارآلدئید/پارافین بر ویژگی‌های زیستی و مکانیکی چوب صنوبر (Populus deltoides)

ندا اسماعیلی؛ مریم قربانی؛ پوریا بی پروا

دوره 31، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 606-620

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2016.106762

چکیده
  در این تحقیق ویژگی‌های مکانیکی و زیستی چوب صنوبر اصلاح‌شده با گلوتارآلدئید و پارافین بررسی شد. اصلاح با گلوتارآلدئید در 3 سطح غلظت 5، 10 و 20درصد همراه با کاتالیزور کلرید‌منیزیم و متعاقباً در سطوح اصلاح ترکیبی، اشباع با پارافین به‌روش خلا-فشار انجام شد. افزایش سطح غلظت گلوتارآلدئید، به افزایش وزن و حجیم‌شدگی دیواره سلولی چوب منتهی‌شد ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
تعیین شرایط بهینه اصلاح با ترکیب سیلانی و ویژگی‌های فیزیکی فرآورده

فروهل سبحانی اسکویی؛ مریم قربانی؛ سید مجتبی امینی نسب

دوره 31، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 458-471

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2016.106281

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین شرایط بهینه اصلاح با ترکیب سیلانی 3-تری‌متوکسی‌سیلیل‌پروپیل‌متاکریلات و اثر آن بر خواص فیزیکی چوب صنوبر انجام‌شد. نمونه‌های آزمونی حاصل از گونه صنوبر در پنج سطح شاهد، ترکیب سیلانی/اتانول اسیدی در دو دمای 110 و 150 درجه‌سانتی‌گراد، ترکیب سیلانی/اتانول معمولی/دمای 150 درجه‌سانتی‌گراد در دو سطح با و بدون بنزوییل‌پراکساید ...  بیشتر

بررسی کارایی کوره خورشیدی برای خشک‌کردن چوب در فصول مختلف سال در شهر کرج

اصغر طارمیان؛ سید علیرضا دهقان؛ الناز طریق نور؛ محمد رضا پیرامون؛ راضیه شمسی؛ محمد لایقی

دوره 31، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 472-485

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2016.106278

چکیده
  در این تحقیق، کارایی یک کوره خورشیدی آزمایشگاهی برای خشک‌کردن گونه‌های چوبی مختلف در فصول مختلف سال در شهر کرج مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات این تحقیق در دو بخش مجزا انجام شد. در بخش اول، تخته‌های مماسی بلوط و نراد با ضخامت اسمی 5 سانتی متردر فصل تابستان سال 91 و در بخش دوم تخته‌های مماسی راش و صنوبر با همین ضخامت اسمی در فصل‌های پاییز ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
تعیین شرایط بهینه اصلاح شیمیایی چوب صنوبر (Populus deltoides) با گلوتارآلدئید و خواص فیزیکی فرآورده

ندا اسماعیلی؛ مریم قربانی؛ پوریا بی پروا

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 211-223

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2016.105616

چکیده
  این تحقیق با هدف تعیین شرایط بهینه اصلاح شیمیایی چوب صنوبر با گلوتارآلدئید و اثر آن بر خواص فیزیکی فرآورده انجام‌شد. نمونه‌های آزمونی بر اساس استاندارد ASTM-D1037 تهیه گردیدند و در سیلندر آزمایشگاهی با گلوتارآلدئید در غلظت 10درصد به روش خلا-فشار اشباع شدند. واکنش اصلاح به دو روش گرمادهی در سیلندر (هیدروترمال) به مدت 4 ساعت و گرمادهی با ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
اثر اصلاحی سویه‌های مختلف باکتری Bacillus subtilis بر نفوذپذیری گونه کاج تدا (Pinus taeda) در دو محیط کشت مختلف

اسماعیل زاهدی تجریشی؛ رضا اولادی؛ اصغر طارمیان؛ مسعود احمدزاده؛ حجت سعادتی

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 309-322

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2016.105931

چکیده
  یکی از علت‌های اشباع‌پذیری کم چوب‌های جنس کاج، بسته شدن دریچه منافذِ بین تراکئیدی (مکش منفذی)، طی خشک شدن در دامنه آب آزاد و یا مسدود شدن این منافذ در حین چوب درونی شدن است. در این پژوهش، برای باز کردن منافذ مسدود تراکئیدهای درون چوب گونه کاج تدا (Pinus taeda)، از روش اصلاحی شیار زنی زیستی با باکتری استفاده گردید و تلاش شد تأثیر محیط‌های ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
تیمار گرمایی چوب در مدیوم خشک و بررسی تأثیر آن بر ترشوندگی سطح و مقاومت چسبندگی شفاف‌پوشه‌ها

محمد غفرانی؛ ابراهیم صمدی؛ سعید خجسته خسرو

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 362-373

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2016.105776

چکیده
  در این پژوهش تأثیر تیمار حرارتی گونههای چوبی توسکا (Alnus glutinosa)، صنوبر (Populus nigra) و نوئل (Picea abies) بر مقاومت چسبندگی شفاف‌پوشه‌های کیلر و نیم پلی استر مورد بررسی قرار گرفت. برای همین منظور نمونه‌هایی با ابعاد 18×100×200 میلی‌متر (طولی × مماسی × شعاعی) از قسمت برون چوب با سطوح مماسی برش داده شدند. نمونهها به ترتیب در دمای 150 و 180 درجه ...  بیشتر