نویسنده = شاخص، جلال
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی و شیمیایی ساقه گیاه توتون

دوره 26، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 339-351

10.22092/ijwpr.2011.117192

جلال شاخص؛ احمد رضا سرائیان؛ فرهاد زینلی