نویسنده = رمضانی، امید
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه ویژگی های کاغذ حاصل از کاه برنج با فرایندهای خمیرکاغذسازی شیمیایی- مکانیکی بر پایه سدیم و پتاسیم

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 534-544

10.22092/ijwpr.2013.3461

زهرا ابراهیمی؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی؛ مجید ذبیح زاده


2. بهبود ویژگی های چسب نشاسته مورد استفاده در صنایع کارتن سازی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 354-363

10.22092/ijwpr.2013.2950

نگین نیک بین؛ سعید مهدوی؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی؛ امیر محسن ناظری


3. تأثیر پالایش بر بهبود ویژگی‌های کاغذ تست‌لاینر حاصل شده از کاغذ کارتن کنگره¬ای کهنه(OCC)

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 77-88

10.22092/ijwpr.2013.3084

lمحمد امین عندالیبیان؛ سعید مهدوی؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی