نویسنده = اربابی قمصری، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ظرفیت تحمل تنش کششی و فشاری با اتصال دهنده فلزیv– شکل در اتصالات گوشه

دوره 31، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 621-633

10.22092/ijwpr.2016.106763

حمید رضا تقی‌یاری؛ محمد غفرانی؛ فرزاد اربابی قمصری