نویسنده = احمدی، محمد
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تولید خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سولفیت خنثی از ساقه کلزا

دوره 25، شماره 1، بهار 1389، صفحه 113-127

10.22092/ijwpr.2010.117272

محمد احمدی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ احمد جهان لتیباری؛ سحاب حجازی