نویسنده = شالبافان، علی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین حد مطلوب پالایش کاغذ حاصل از کرافت لاینر بازیافتی

دوره 23، شماره 1، بهار 1387، صفحه 12-19

10.22092/ijwpr.2008.117400

حمید نوری چپرپردی؛ علی قاسمیان؛ علی شالبافان؛ رضا حاجی حسنی


2. مطالعه گرادیان دانسیته درسه نوع تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) مورد مصرف در ایران

دوره 20، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 285-301

10.22092/ijwpr.2005.117587

سعید کاظمی نجفی؛ علی شالبافان؛ مجید چهارمحالی