نویسنده = محمدی آچاچلویی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر ضد قارچی تیوفانات متیل بر قارچ‌های مخرب کاغذ و کاربرد آن در حفاظت آثار کاغذی

دوره 32، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 345-358

10.22092/ijwpr.2017.113143

محبوب عبدالعلی زاده؛ مهرناز آزادی بویاغچی؛ محمد محمدی پور؛ محسن محمدی آچاچلویی