نویسنده = توکلی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه علّی عوامل تاثیر‌گذار بر تقاضای واردات چوب‌آلات الواری در ایران

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 134-152

10.22092/ijwpr.2013.3111

امیر ملاحسنی؛ آژنگ تاج دینی؛ مهران روح نیا؛ امیر توکلی