نویسنده = قاسمی، اسماعیل
تعداد مقالات: 4
1. استفاده از لجن کارخانه بازیافت کاغذ بر خواص مکانیکی چندسازه بر پایه پلیمرهای بازیافتی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 509-521

10.22092/ijwpr.2013.3455

الهام مرزبان مریدانی؛ محمد طلایی پور؛ امیر هومن حمصی؛ اسماعیل قاسمی؛ مهدی کلاگر


2. بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت حاصل از آرد چوب نوئل، پلی‌پروپیلن و نانوکلی (نانورس)

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 153-168

10.22092/ijwpr.2013.3112

حبیب الله خادمی اسلام؛ زهرا یوسف نیا؛ اسماعیل قاسمی؛ محمد طلایی پور


3. بررسی تأثیر تیمار شیمیایی باگاس بر خواص مکانیکی چندسازه حاصل از باگاس تیمار شده و پلی¬اتیلن بازیافتی

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 169-181

10.22092/ijwpr.2013.3113

حبیب الله خادمی اسلام؛ راضیه باغبانی؛ اسماعیل قاسمی؛ بهزاد بازیار


4. بررسی تأثیر کیفیت و مقدار پسماند کاغذسازی و نوع پلیمر روی خواص فیزیکی چندسازه‌های چوب پلاستیک

دوره 26، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 486-494

10.22092/ijwpr.2011.117208

بابک میرزایی؛ کاظم دوست حسینی؛ اسماعیل قاسمی؛ یحیی همزه