نویسنده = صادقی فر، حسن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر رنگبری بدون کلر قبل و بعد از پالایش بر ویژگی‌های خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 510-521

10.22092/ijwpr.2016.106282

مجتبی گلی؛ مجید ذبیح زاده؛ سعید مهدوی؛ حسن صادقی فر


2. شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در عصاره هگزانی چوب درون اقاقیا به روش کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی جرمی

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 461-470

10.22092/ijwpr.2012.116182

سید خلیل حسینی هاشمی؛ علی باقری؛ وحیدرضا صفدری؛ حسن صادقی فر