نویسنده = جزایری، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از ساقه بوته گل محمدی

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 23-33

10.22092/ijwpr.2014.4916

ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ رضا جزایری؛ فرداد گلبابائی