نویسنده = سپیده دم، سید جوا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیستم دوتایی عامل مقاومت تر بر ویژگی¬های کاغذهای بهداشتی از الیاف بکر

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 451-462

10.22092/ijwpr.2013.3413

فرحناز بهزادی؛ سید جوا سپیده دم؛ احمد جهان لتیباری؛ علیرضا خاکی فیروز