نویسنده = قاسمی، هانیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر کاهش دانسیته تخته خرده‌چوب با استفاده از ضایعات کلزا بر ویژگی‎های تخته خرده‌چوب

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 463-475

10.22092/ijwpr.2013.3414

هانیه قاسمی؛ احمد جهان لتیباری؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر لشگری