نویسنده = ابراهیمی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ویژگی های کاغذ حاصل از کاه برنج با فرایندهای خمیرکاغذسازی شیمیایی- مکانیکی بر پایه سدیم و پتاسیم

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 534-544

10.22092/ijwpr.2013.3461

زهرا ابراهیمی؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی؛ مجید ذبیح زاده