نویسنده = امیدوار، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه خواص مکانیکی و ریخت شناسی چندسازه ساخته شده از باگاس- پلی‌پروپیلن

دوره 23، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 178-190

10.22092/ijwpr.2008.117415

بهناز دادخواهی تهرانی؛ اصغر امیدوار؛ علی اکبر رامتین