نویسنده = صفدری، وحید رضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ویژگی های آناتومیکی چوب سه گونه از افدراهای ایران (Ephedra procera و Ephedra strobilacea ،Ephedra intermedia)

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 709-719

10.22092/ijwpr.2014.4461

امیر باقری؛ وحید رضا صفدری؛ امیر لشگری؛ آژنگ تاج دینی