نویسنده = زاهدی، میثم
تعداد مقالات: 2
2. ساخت تخته خرده‌چوب با استفاده از چسب فنول بر پایه تانن

دوره 27، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 655-663

10.22092/ijwpr.2012.109624

سیما ُُُُسپهوند؛ میثم زاهدی؛ سمانه وبلکی؛ تقی طبرسا