نویسنده = جلیلوند، حمید
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه گاهشناسی درختی ارس (Juniperus polycarpos C. Koch) در رشته‌کوه البرز (مطالعه موردی: شاه‌کوه شاهرود)

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 94-105

10.22092/ijwpr.2014.4935

اصغر فلاح؛ شمس‌الدین بالاپور؛ محسن یکه خانی؛ حمید جلیلوند