نویسنده = کوهپایه زاده، مژگان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خواص حرارتی و مکانیکی چندسازه الیاف بذری استبرق/پلی‌پروپیلن

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 94-105

10.22092/ijwpr.2014.4936

امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی؛ مژگان کوهپایه زاده


2. فرآورده مرکب چوب - پلاستیک )رابطه واکنشهای شیمیایی با خواص مکانیکی(

دوره 27، شماره 1، بهار 1391، صفحه 27-37

10.22092/ijwpr.2012.117077

امیر نوربخش؛ رضا حاجی حسنی؛ فرداد گلبابائی؛ مژگان کوهپایه زاده