نویسنده = آریائی منفرد، محمدهادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر استفاده از فرایند لیگنین‌زدایی با اکسیژن برروی ویژگی‌های خمیرکاغذ سودای باگاس

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 261-279

10.22092/ijwpr.2016.105774

فرهاد زینلی؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدهادی آریائی منفرد؛ علی کاظمی تبریزی