نویسنده = گلی، مجتبی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی اثر رنگبری بدون کلر قبل و بعد از پالایش بر ویژگی‌های خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 510-521

10.22092/ijwpr.2016.106282

مجتبی گلی؛ مجید ذبیح زاده؛ سعید مهدوی؛ حسن صادقی فر


3. بررسی اختلاط جوب صنوبر لرزان با دو گونه جنگلی بومی پهن‌برگ برای تولید خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 662-673

10.22092/ijwpr.2015.101479

مجتبی گلی؛ قاسم اسدپور؛ سعید مهدوی؛ عبدالله بریمانی