نویسنده = تاج‌دینی، آژنگ
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پیش‌هیدرولیز بر روی لیگنین‌زدایی چوب ممرز

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 359-369

10.22092/ijwpr.2018.120886.1465

عبدالرحیم محب علیان؛ احمد جهان لتیباری؛ آژنگ تاج‌دینی؛ شادمان پورموسی