نویسنده = باقری، علی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در عصاره هگزانی چوب درون اقاقیا به روش کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی جرمی

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 461-470

10.22092/ijwpr.2012.116182

سید خلیل حسینی هاشمی؛ علی باقری؛ وحیدرضا صفدری؛ حسن صادقی فر