نویسنده = زاهدی طبرستانی، احمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‎های تخته‌فیبر دانسیته متوسط (MDF) از پسمانده حاصل از عصاره‎گیری ریشه شیرین‌بیان

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 471-482

10.22092/ijwpr.2012.116209

احمد رضا زاهدی طبرستانی؛ احمد جهان لتیباری؛ مسعود رضا حبیبی