نویسنده = بوانقی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. اثر استیلاسیون و زمان پرس بر روند انتقال حرارت پرس گرم در کیک خرده چوب گونه‌ی ممرز (Carpinus betulus)

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 510-521

10.22092/ijwpr.2012.116212

فاطمه بوانقی؛ مریم قربانی؛ ابوالفضل کارگرفرد