نویسنده = حسینی، سید محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی پانلهای الیاف- سیمان ساخته شده از کاغذ باطله

دوره 27، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 338-347

10.22092/ijwpr.2012.117072

تقی طبرسا؛ سید محمد حسینی؛ ایمان ولی زاده